مطالعات محققان دانشگاه اکستر انگلیس نشان داد که ورزش‌های سریع و کوتاه از قبیل پیاده‌روی تند پنج دقیقه‌ای به دفع نیکوتین از بدن فردی که در حال ترک سیگار است‚ کمک می‌کند. آنان می‌گویند: چنانچه موفق به یافتن چنین اثری در داروها می‌شدیم‚ در اندک مدتی این دارو نایاب می‌شد. این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند اثرات پیاده ‌روی بر سلا‌مت انسان را در هیچ دارویی نمی‌توان یافت.

آخرین محصولات نمایش شده