الا بذکرالله تطمئن القلوب

نیایش‌های پیامبر(ص‌)
خداوندا!
چیزها را
همانگونه که هستند
به ما بنما

بار خدایا!
راهم بنما
و بر آن استوارم بدار
اَل‹َلهُم‌‹َ اْهدِنِی وَ سَد‹ِدنی‌

به پناه تو می‌روم‌‚ خداوندا!
از نیاز آوری
جز به نزد تو
و خاکساری
جز در پای تو

خداوندا!
در آنچه تو را از من خشنود می‌سازد
و یاد مرا در میان مردمان نیک می‌گرداند
کامیابم نما.

خداوندا!
سرانجام ما را در همه‌ی کارها
نیک بگردان
و از خواری در این جهان
و رنج آن جهان
در پناه‌مان گیر.

بار خدایا!
از تو زندگانی‌ای پاک می‌خواهم
مرگی آرام
و بازگشتی‌‚ بی‌خواری و
رسوایی

خداوندا!
به دانش‌‚ توانگرم ساز
به بردباری‌‚ زیورم بخش
به پرهیزگاری‌‚ گرامی‌ام بدار
و به تندرستی‌‚ بیارایم‌.
 

یک پاسخ به “آرامش آسمانی”

  1. avatar

    عالی بود، لطفا نوشتار نیایش های بزرگان ادامه داشته باشد