یک پاسخ به “تغییر برنامه سمینار دکتر مجد”

  1. avatar

    کاش میتوانستم برای یکبار که شده، دکتر مجد را از نزدیک می دیدم.
    عاشقانه دوستت دارم دکتر.
    حسین از شهر کابل_ افغانستان