• قبل از ازدواج چشمانتان را باز کنید و بعد از آن‚ ببندید.
اسکاروایلد

• تمام موفقیت‌های خود را مدیون این هستم که هر کاری را یک ربع زودتر شروع کردم.
هوراشیونلسون

• از زندگی لذت ببرید‚ دیرتر از آن است که فکر می‌کنید.

• فرصتی نیست که از خم به قدح ریزی می
لب من بر لب خُم نهِ که همین یک نفس است

• از این خطا به آن خطا‚ کل حقیقت را کشف می‌کنیم.
فروید

• تجربه نامی است که آدمی بر اشتباهات خود می‌گذارد.
اسکاروایلد

• شما به هزارگونه خوبید‚ و آنگاه که خوب نیستید‚ بد نیستید.
جبران خلیل جبران

• سعی کنید آنچه را دوست دارید بدست آورید‚ در غیر اینصورت هر چه را بدست می‌آورید‚ دوست داشته باشید.
جرج برنارد شاو

• پیری‚ غیرمنتظره‌ترین چیزی است که به سراغ انسان می‌آید.
لئون تروتسکی

• تجارت‚ بدون تبلیغات‚ مثل چشمک زدن به دختری است در تاریکی: خودت می‌دانی چه می‌کنی اما دیگران نمی‌دانند!
ادگارواتسون هاد

• تجربه‚ شانه‌ای است که طبیعت زمانی به دست ما می‌دهد که دیگر کچل شده‌ایم.>
ضرب‌المثل بلژیکی

• بعضی آدم‌ها هر حرفی را باور می‌کنند به شرطی که درگوشی به آنها بگویید.
لوئیز. ب. نایزر

• زندگی بی‌اندازه خوشتر می‌گذشت‚ اگر در هشتاد سالگی بدنیا می‌آمدیم و خوش خوشک به هجده سالگی می‌رسیدیم.
مارک تواین

• دستورالعمل خوشبختی‚ غرق شدن در چیزهای کوچک و به ظاهر کم اهمیت است.
ادوارد نیوتن

• عمری سپری کردم تا بفهمم فهمیدن همه چیز لا‌زم نیست.
رنه کوتی

• هر وقت می‌شنوم کسی با افسوس می‌گوید <زندگی سخت است> می‌خواهم از او بپرسم: <در مقایسه با چی؟>
سیلا‌نی.جی.هاریس

• دقیقاً می‌دانست که کی چیزی نگوید.
اسکاروایلد

• برای موفقیت نمی‌توانم به شما دستورالعملی بدهم اما اگر می‌خواهید‚ بدانید دستورالعمل شکست این است: طوری رفتار کنید که همه از شما راضی باشند.
هربرت بایارد سوئوپ

• فراموش کن چیزی را که نمی‌توانی به دست آوری و به دست آور آنچه را که نمی‌توانی فراموش کنی.
شکسپیر

• دهانت را ببندی و احمق جلوه کنی‚ بهتر از آن است که با گشودن آن همه شک و تردیدها را از میان برداری!
مارک تواین

• مفهوم خوشبختی واقعی را نفهمیدم تا ازدواج کردم…. و آن وقت دیگر خیلی دیر شده بود!
ماکس کافمن

• یک توصیه به کسانی که می‌خواهند ازدواج کنند: ازدواج نکنید!

• وقتی مردی بی‌دلیل برای همسرش گل می‌آورد‚ حتماً دلیلی در کار است!
مالی مک گی

• کسی که هنگام خراب شدن کاری لبخند می‌زند احتمالا‌ً کسی را پیدا کرده که تقصیر را گردن او بیندازد.
ای. فریمن

• پذیرفتن انتقاد کاری است بس دشوار به ویژه از طرف بستگان و دوستان و آشنایان و غریبه‌ها!
فرانکلین.پ. جونز

• وقتی برای درمان یک بیماری راه‌های مختلفی پیشنهاد می‌شود‚ مفهوم‌اش این است که آن بیماری‚ غیرقابل علا‌ج است.
آنتون چخوف

• جوان که بودم فکر می‌کردم ثروت و قدرت خوشبختی می‌آورد… حالا‌ می‌بینم درست فکر می‌کردم!
گان ویلسون

• وقتی در جایی خواندم که سیگار کشیدن باعث سرطان می‌شود‚ آنقدر ناراحت شدم که خواندن را به طور کلی ترک کردم.
آنا ک. کروان

• خدایا مرا از شر دوستانم در امان بدار‚ از پس دشمنانم خودم برمی‌آیم.
مارشال دوویلا‌ر

• روانشناس کسی است که وقتی دختری زیبا وارد اطاق می‌شود چهره دیگران را تماشا می‌کند.
بروس پاترسون

• تو درباره تفاوت یک زن جوان با زن جوان دیگر‚ مثل همه مردهای جوان سخت غلو می کنی.
جرج برناردشاو

• به آدم‌هایی که هنگام سخنرانی به ساعت‌شان نگاه می‌کنند اعتراضی ندارم. اما به اینکه ساعتشان را تکان می‌دهند تا از کارکردنش مطمئن شوند‚ شدیداً معترضم.
لرد بریلت
 

 

یک پاسخ به “نکته به نکته”

  1. avatar

    عالی بود ، لطفا ارائه نظرات بزرگان ادامه داشته باشد.