• قبل از ازدواج چشمانتان را باز کنید و بعد از آن‚ ببندید.
اسکاروایلد

• تمام موفقیت‌های خود را مدیون این هستم که هر کاری را یک ربع زودتر شروع کردم.
هوراشیونلسون

• از زندگی لذت ببرید‚ دیرتر از آن است که فکر می‌کنید.

• فرصتی نیست که از خم به قدح ریزی می
لب من بر لب خُم نهِ که همین یک نفس است

• از این خطا به آن خطا‚ کل حقیقت را کشف می‌کنیم.
فروید

• تجربه نامی است که آدمی بر اشتباهات خود می‌گذارد.
اسکاروایلد

• شما به هزارگونه خوبید‚ و آنگاه که خوب نیستید‚ بد نیستید.
جبران خلیل جبران

• سعی کنید آنچه را دوست دارید بدست آورید‚ در غیر اینصورت هر چه را بدست می‌آورید‚ دوست داشته باشید.
جرج برنارد شاو

• پیری‚ غیرمنتظره‌ترین چیزی است که به سراغ انسان می‌آید.
لئون تروتسکی

• تجارت‚ بدون تبلیغات‚ مثل چشمک زدن به دختری است در تاریکی: خودت می‌دانی چه می‌کنی اما دیگران نمی‌دانند!
ادگارواتسون هاد

• تجربه‚ شانه‌ای است که طبیعت زمانی به دست ما می‌دهد که دیگر کچل شده‌ایم.>
ضرب‌المثل بلژیکی

• بعضی آدم‌ها هر حرفی را باور می‌کنند به شرطی که درگوشی به آنها بگویید.
لوئیز. ب. نایزر

• زندگی بی‌اندازه خوشتر می‌گذشت‚ اگر در هشتاد سالگی بدنیا می‌آمدیم و خوش خوشک به هجده سالگی می‌رسیدیم.
مارک تواین

• دستورالعمل خوشبختی‚ غرق شدن در چیزهای کوچک و به ظاهر کم اهمیت است.
ادوارد نیوتن

• عمری سپری کردم تا بفهمم فهمیدن همه چیز لا‌زم نیست.
رنه کوتی

• هر وقت می‌شنوم کسی با افسوس می‌گوید <زندگی سخت است> می‌خواهم از او بپرسم: <در مقایسه با چی؟>
سیلا‌نی.جی.هاریس

• دقیقاً می‌دانست که کی چیزی نگوید.
اسکاروایلد

• برای موفقیت نمی‌توانم به شما دستورالعملی بدهم اما اگر می‌خواهید‚ بدانید دستورالعمل شکست این است: طوری رفتار کنید که همه از شما راضی باشند.
هربرت بایارد سوئوپ

• فراموش کن چیزی را که نمی‌توانی به دست آوری و به دست آور آنچه را که نمی‌توانی فراموش کنی.
شکسپیر

• دهانت را ببندی و احمق جلوه کنی‚ بهتر از آن است که با گشودن آن همه شک و تردیدها را از میان برداری!
مارک تواین

• مفهوم خوشبختی واقعی را نفهمیدم تا ازدواج کردم…. و آن وقت دیگر خیلی دیر شده بود!
ماکس کافمن

• یک توصیه به کسانی که می‌خواهند ازدواج کنند: ازدواج نکنید!

• وقتی مردی بی‌دلیل برای همسرش گل می‌آورد‚ حتماً دلیلی در کار است!
مالی مک گی

• کسی که هنگام خراب شدن کاری لبخند می‌زند احتمالا‌ً کسی را پیدا کرده که تقصیر را گردن او بیندازد.
ای. فریمن

• پذیرفتن انتقاد کاری است بس دشوار به ویژه از طرف بستگان و دوستان و آشنایان و غریبه‌ها!
فرانکلین.پ. جونز

• وقتی برای درمان یک بیماری راه‌های مختلفی پیشنهاد می‌شود‚ مفهوم‌اش این است که آن بیماری‚ غیرقابل علا‌ج است.
آنتون چخوف

• جوان که بودم فکر می‌کردم ثروت و قدرت خوشبختی می‌آورد… حالا‌ می‌بینم درست فکر می‌کردم!
گان ویلسون

• وقتی در جایی خواندم که سیگار کشیدن باعث سرطان می‌شود‚ آنقدر ناراحت شدم که خواندن را به طور کلی ترک کردم.
آنا ک. کروان

• خدایا مرا از شر دوستانم در امان بدار‚ از پس دشمنانم خودم برمی‌آیم.
مارشال دوویلا‌ر

• روانشناس کسی است که وقتی دختری زیبا وارد اطاق می‌شود چهره دیگران را تماشا می‌کند.
بروس پاترسون

• تو درباره تفاوت یک زن جوان با زن جوان دیگر‚ مثل همه مردهای جوان سخت غلو می کنی.
جرج برناردشاو

• به آدم‌هایی که هنگام سخنرانی به ساعت‌شان نگاه می‌کنند اعتراضی ندارم. اما به اینکه ساعتشان را تکان می‌دهند تا از کارکردنش مطمئن شوند‚ شدیداً معترضم.
لرد بریلت