نتایج مطالعات اخیر پژوهشگران نشان می‌دهد کاهش مصرف کالری در رژیم غذایی باعث افزایش طول عمر می‌شود. در این مطالعات ثابت شده است محدود کردن مصرف کالری در رژیم غذایی بر روی الگوهای مختلف طول عمر در رابطه با متابولیسم انرژی بدن موثر است.
نتایج این بررسی حاکی از آن است سگ‌هایی که به نسبت‚ کالری کمتری در رژیم غذایی آنها گنجانده می‌شود‚ به طور متوسط ۲ سال بیشتر عمر می‌کنند. محققان می‌گویند اگرچه این تحقیقات که در مراکز مختلف علمی سوئیس و آمریکا صورت گرفته است‚ بر روی حیوانات بوده اما نتایج آن می‌تواند در زمینه تغییرات در رژیم غذایی انسان و چاقی نیز کاربرد داشته باشد.

یک پاسخ به “– افزایش طول عمر از طریق کاهش مصرف کالری در رژیم غذایی”

  1. avatar

    عالییییی مرسی