به پژواک آرامش خوش آمدید

موسسه فرهنگی هنری « پژواک هنر و اندیشه » در تاریخ ۱۳۸۲/۰۷/۰۹ با مجوز دبیرخانه محترم هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت شماره ۱۵۸۶۲ در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده و طی مدت فعالیت با همکاری و مساعدت دفتر توسعه مشارکت های فرهنگی و هنری معاونت برنامه ریزی و توسعه ، اداره کل همکاری های سمعی و بصری و نمایش خانگی معاونت سینمایی ، دفتر امور مجامع و فعالیت های فرهنگی ، دفتر موسیقی و اداره کل نشر معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان نظام پزشکی کل کشور ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد و … توفیق یافته است.