کتاب 99 نکته روانشناسی رشد منتشر شد

چون باور داریم کتاب و کتابخوانی باید در برنامه ی روزه مره ی

زندگی همه ی ما قرار داشته باشد، و باتوجه به تغییرات قابل توجهی

که در شیوه یزندگی، ذائقه، سلیقه و فرصت های آدم ها ایجاد شده،

برآن شدیم کتاب هایی را به صورت نکته به نکته، خلاصه و فشرده به شما ارائه کنیم.

جهت سفارش و خرید با شماره تماس

۴۴۰۴۸۹۵۹

تماس بفرمایید.