تماس پوستی مادر و نوزاد روشی سالم و کم‌هزینه در کاهش اندوه پس از زایمان است. اندوه پس از زایمان شایع‌ترین اختلا‌ل خلقی پس از زایمان است و در صورتی که علا‌ئم آن بیش از دو هفته ادامه یابد بحث افسردگی مطرح می‌شود. با توجه به اینکه پیشگیری از اندوه پس از زایمان مادر می‌تواند در سلا‌مت روحی- روانی خانواده در سال‌های آتی موثر باشد‚ استفاده از این روش ساده برای جلوگیری از مشکل بسیار حائز اهمیت است.

یک پاسخ به “– تماس پوستی مادر و نوزاد روشی سالم در کاهش اندوه پس از زایمان است”

  1. avatar

    بسیار عالی حرف نداره واقعا لذت میبرم