برنامه سالانه همایش های دکتر مجد

(روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)


زمان تشکیل سمینارها : جمعه ها ۱۰ صبح
مکان : سالن همایش های بیمارستان میلاد


۱۴ اسفندماه ۱۳۹۴

حفظ اسرار زندگی زناشویی

آیا اسرارمان را به همسرانمان می گوییم؟

اسرار زندگی زناشویی کدامند؟

آیا مجاز به بازگوی اسرار همسرانمان هستیم؟

کدام اسرار را با فرزندان در میان می گذاریم؟

افشای اسرار فرزندان

پیش ثبت نام الزامی می باشد