رابطه بین انسان و رنگ
گرایش ژنتیکی به رنگ های مختلف
چه کسی؟ چه جایی؟ چه بپوشد؟ چه رنگی؟
رنگ و جامعه
رابطه رنگ با جنسیت و سن
سنین مهدکودک و پیش دبستانی و تمایل به رنگ های روشن طیف اول رنگین کمان
سنین دبیرستان و تمایل به رنگهای دوم طیف رنگین کمان
محدودیت انتخاب رنگ برای آقایان یا خانم ها؟
رابطه بیماری ها و انتخاب رنگ
انتخاب رنگ در افسردگی، وسواس ، اسکیزوفرنی
رنگها را از طبیعت بیاموزیم
رابطه عشق و علاقه با رنگ ها
ارتباط  احساس جنسی با رنگ ها
تأثیر رنگ بر روی بیماران مختلف
اعتیاد و رنگهای مغشوش
رنگها و خصوصیات اجتماعی ما
افراد برون گرا، درون گرا، و انتخاب رنگ
چه رنگهایی باعث روحیه شاد و سرزندگی در افراد می شوند؟
نقش فرد در رفع مشکلات و درمان بیماری های خود
تغییر رنگ عاملی برای تغییر حالات و خصوصیات فرد و دیگران