DVD   ۱ 
اسبابِ بازی ، نه اسباب بازی
بازی های کودکان، متناسب با هوش، متفاوت اند.
ارضاء کنجکاوی خلاقانه در بازی با لوازم مستعمل منزل 
اسباب بازی برای بروز استعدادهای ژنتیکی 
بازی درمانی
خیال پردازی در کودکان 
تصویر سازی ذهنی، فانتزی و تفکر
مفهوم خنده نوزادان 
بچه های خیلی آرام 
اهمیت خواب خوب
استفاده از اینترنت برای کودکان 
عوارض بازی های کامپیوتری در کودکان هاپیراکتیو
کودکان پرخاشگر 
مشاوره کودکان ساکت و منزوی
انتخاب کتاب بر اساس علاقه، هوش، استعداد خاص و…
سوالات و رفتارهای کودکان پرتحرک و درمان آنها
لیست اسباب بازی های ضروری برای بازی کودکان
چه رنگ هایی بیشتر برای بچه ها جلب توجه می کند؟
به سنایوری بازی بچه ها احترام بگذاریم 
اسباب بازی دخترانه برای دختران ، پسرانه برای پسران 
اسباب بازی های بچه ها را جمع نکنیم و دور نریزیم ، چون … 
بازی باعث رشد تفکر کودک 
                                                                                    DVD   ۲
تمایل با استقلال و آزادی از بدو تولد 
نیاز کودک به محبت و توجه 
خیال پردازی کودکان 
چک کردن و کنترل فرزندان 
(( بکن نکن ))  کافی است!
طراحی بازی
آیا باید همه ی اسباب بازی های کودک را یکجا در اختیارش بگذاریم یا تک تک ؟
وقتی اسباب بازی بچه ها خراب می شود چکار باید کرد؟
آیا والدین می توانند با اسباب بازی کودکان بازی کنند؟
انجام همزمان چند فعالیت ( دیدن کارتون، نوشتن مشق و … )
ارتباط نوع بازی با جنس، سن، استعداد، پیشرفت جامعه و …
دخالت والدین در بازی بچه ها
 کتاب خوانی برای بچه ها
نقش داستان سرا مهم تر از خود داستان
سن شروع آموزش زبان ، موسیقی ، ورزش و …
زمان دست کشیدن از بازی
بازی با پازل
بازی با لگو
تفکر حل مسئله ای
رابطه ناخودآگاه  و بازی ها