با چه کسی ازدواج کنیم ؟
چه چیز باعث می شود که تا آخر عمر همسرمان به ما وفادار بماند؟
چگونه صحبت کنیم تا انتخاب شویم ؟
تقسیم بندی شخصیت ها
چگونه افراد سوء ظنی را بشناسیم؟
عوامل موثر در انتخاب
General appearance
نگاه ،زیبایی ، مهربانی ،رفتار عمومی ، تناسب در چهره ورفتار
سرعت در کلام ورفتار
شوخ طبعی
چه بگوییم تا جذاب با شیم ؟
راز سکوت (سکوت ، سرشار از ناگفته هاست )
چگونه بخندیم ؟
آداب غذا خوردن ، راه رفتن ، نشستن و …
رفتار های صدا دار
شخصیت های درون گرا وبرون گرا
چگونه شخصیت های وسواسی ، سوء ظنی ، هیستریونیک وضد اجتماعی را بشناسیم ؟
زنان ضد مرد /مردان ضد زن
ازدواج با کدام تیپ شخصیتی اشتباه است ؟
رابطه شخصیت وهنر
چه گروه هایی از مردم کتک می زنند؟
چگونه افراد بزهکار را بشناسیم ؟