قابل توجه همراهان پژواک آرامش
همایش
" مهارتهای ارتباطی دختران و پسران ، از آشنایی تا ازدواج ، باید ها و نباید ها "
زمان : جمعه 96/5/6
مکان : بیمارستان میلاد
هماهنگی : 44048959 / 44048949

طراحی سایت توسط پارس میزبان